VO raad Voorblad Rapport Zeker Weten

‘Dank voor je goede werk!’

Dat is best fijn om te horen van een opdrachtgever! In dit geval was dat de VO-raad (sectorganisatie voortgezet onderwijs). Daarvoor maakte ik een korte, meer toegankelijke versie van het rapport ‘Zeker weten wat je kiest’, over onderzoek naar de eerste ervaringen van havo/vwo-decanen met de studiekeuzecheck.
‘… met de wàt?’
Met de studiekeuzecheck (SKC).
Die wordt met ingang van 2014 uitgevoerd door een hogeschool of universiteit nadat een leerling uit het voortgezet onderwijs zich daar als student heeft aangemeld. De check moet uitwijzen of de leerling een goed beeld heeft van de gekozen studie – en van zichzelf. Past de gekozen opleiding echt bij hem of haar? Hoe groot is de kans van slagen?

VOraadVoorbladRapportZekerWeten_okt2014.De SKC vormt het sluitstuk van LOB, oftewel het traject Loopbaanoriëntatie en beroepskeuze dat middelbare scholen hun leerlingen aanbieden om hen te helpen bij het denken over hun toekomst. En daarom liet de VO-raad nagaan wat de eerste ervaringen zijn van havo/vwo-decanen met de SKC. Dat onderzoek leverde zinvolle informatie op, bruikbaar voor de evaluatie en verbeteringen. Bijvoorbeeld over de samenwerking tussen voortgezet en hoger onderwijs, VO en HO. En over de vraag wat er moet gebeuren in geval van een negatief studie-advies op basis van de SKC; moet de HO-instelling dan zorgen voor doorverwijzing van de teleurgestelde net-niet-student en zo ja, waarnaartoe? Maar al die informatie maakte de rapportage ook wel wat saai. Zou de toch al drukke doelgroep zoiets lezen? De VO-raad vreesde van niet… en daar kwam ik in beeld.

Mijn bewerking werd gepresenteerd tijdens het congres LOBlands op 30 oktober 2014 en komt op de website van de VO-raad te staan. En over die bewerking schreef de opdrachtgever ook nog: ‘Ik vind het een mooi compact verhaal (rijk aan informatie en goed toegankelijk).’
Ja, best fijn om te weten dat ik mijn werk goed doe! Ook voor opdrachtgevers 😉

 

Plaats een reactie