Beeld Commutaal Den Haag

Dankbaar vrijwilligerswerk

Op zaterdag 21 januari was ik voor de vierde maal jurylid Persoonlijke presentatie tijdens de jaarlijkse Giving Back Debattoernooi-dag, voor middelbare scholieren uit hele Randstad in het Haagse Edith Stein College. Dankbaar vrijwilligerswerk.
Pardon… ‘Giving Back’? De missie van deze bijzondere stichting pluk ik uit het laatste jaarverslag: ‘Giving Back is gegrondvest op de gedachte dat mensen die het goed hebben een rolmodel willen en kunnen zijn. Deze rolmodellen zetten zich dan in voor talentvolle jongeren met een in beginsel andere culturele achtergrond dan de Nederlandse.’
Zo’n debattoernooi maakt het nog mooier; debatteren wordt niet voor niets ‘de zuurstof van de democratie’ genoemd, het gaat onder meer om training in goed luisteren en formuleren, wederzijds respect, louter verbaal geweld. De scholieren worden iedere debatronde beter dankzij de aandachtige, liefdevolle feedback (feed forward) van de juryleden. Echt geweldig om hiermee bij te dragen aan hun ontwikkeling en – indirect – ons aller toekomst.

Foto’s; van vooral de finale, na flink wat voorrondes.

IMG_9310

IMG_9307IMG_9317