Links en colofon

Ik werk in voorkomende gevallen hecht samen met vertrouwde, kundige mede-professionals. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om commulega’s, vormgevers, websitebouwers, fotografen, drukkerijen, social mediaspecialisten. Dat is meer dan leuk; we bundelen onze expertise om opdrachtgevers optimaal van dienst te kunnen zijn.

Op mijn vakgebied volg ik jaarlijks cursussen en trainingen, de actualiteit houd ik dagelijks bij.
Verder ben ik onder meer lid van de volgende netwerken:

 • De C-CLUB.online – een netwerk van zelfstandige communicatieprofessionals op seniorniveau en
  sociaal expertisenetwerk. Geen website in de lucht maar wel een actief intranet, met landsbrede dekking.
 • Nederland Filantropieland (NLFL)- ‘verbindt mensen die bijdragen aan een gezond filantropieklimaat.
  Het is onze ambitie dat iedereen die actief is binnen de filantropie, gemakkelijk kennis betrekt,
  nuttige contacten kan leggen en bijdraagt aan een gezond filantropieklimaat’.

  In het voorjaar van 2020 startte een fusie van de vereniging NLFL met vereniging Goede Doelen Nederland,
  op termijn zal dit wellicht leiden tot een ander(e) naam en logo. En tot nog meer expertise en uitwisseling!
 • Fondsenwerving.nl – de website van het gelijknamige vakblad d.d. 1998, waarop ook de missie
  staat verwoord: ‘We streven naar erkenning van het maatschappelijk belang van fondsenwerving,
  en de ontwikkeling van het vak fondsenwerver. We doen dit onder meer door te zorgen dat alle
  kennis en informatie over fondsenwerving (non-profitmarketing), laagdrempelig beschikbaar komt
  voor goede doelen en andere wervende non-profitorganisaties.’

Colofon

Tekst e.o. – Livia de Metz
Website – Lowtone

Plaats een reactie