Zeeheldenfestival Beeld Commutaal Den Haag

Portfolio van Livia de Metz

Voordat ik begon met Commutaal heb ik van alles

… geschreven

o.a. persberichten, folders, brieven, interviews, reportages, achtergrondartikelen, nieuwsbrieven, gidsen, wandelboekjes, gemeentepagina’s in huis-aan-huisbladen;

… georganiseerd

van klein- tot en met grootschalig: o.a. excursies, campagnes, evenementen, persbezoeken, publiciteit, informatie-avonden, wijkbijeenkomsten;

… gedaan

o.a. hoofdredactie van kleine en grote personeelsbladen, ontwikkeling en implementatie communicatieplannen (o.a. voor sociale dienst, omstreden verhuisoperatie, onaantrekkelijke subsidieregeling, herstructurering naoorlogse wijken, calamiteiten), communicatieadvisering, opbouw perscontacten en woordvoering.
En daarvoor verzamelde ik onder andere vier jaar van-alles-ervaring als hoofd Algemene Zaken van een gemeentelijke afdeling.

Onder de naam Commutaal heb ik onder meer

  • Voor diverse organisaties projectbeschrijvingen (her)ontwikkeld in het kader van subsidieaanvragen. Sleutelen aan de formule, goochelen met woorden, de presentatie. Natuurlijk in hechte samenwerking met de opdrachtgevers.
  • Veel en steeds meer ervaring opgedaan als fondsenwerver voor mooie, waardevolle initiatieven en projecten.
  • Als coördinator en eindredacteur meegewerkt aan het succes van het mooie boek ‘Onze Stad Den Haag’ van DenHaagDirect en (echt; zonder hoofdletters) totzo! fietstours en excursies. De productie was behoorlijk complex met achttien medewerkers, routes, kortingsbonnen, plattegrond en nog veel meer leuke bijkomstigheden.
   Dit was een co-klus met Cuny Stelpstra en vormgeefster Maartje Schuurmans.
  • Teksten voor websites geschreven.
   Bij startende ondernemers gaat het om het goed, wervend verwoorden en presenteren van hun nieuwe bedrijf. Ik werk ook voor gevestigde bedrijven waarvan de site is achtergebleven bij de ontwikkeling van de organisatie.
  • … en natuurlijk van alles (mede-)georganiseerd, o.a. de jaarlijkse Dag van de Zelfstandige van het Platform Zelfstandig Ondernemers.

Op deze pagina leest u hoe enkele opdrachtgevers denken over mijn werk en andere kwaliteiten.