Verkiezingen op komst!

Vandaag is het de derde dinsdag van september. Onze Prinsjesdag – en die valt dit jaar op 21 september, de Internationale Dag van de Vrede. Een Prinsjesdag met demissionaire Troonrede. Maar één ding staat vast; op 16 maart 2022 zijn er verkiezingen. Voor de gemeenteraad. Een lokaal machtig orgaan vol volksvertegenwoordiging, met standaard meer belangen plus plannen dan geld.

Dat was al zo voordat – per 1 januari 2015 – de uitvoering van de Jeugdwet, Participatiewet en Wet Maatschappelijke Ondersteuning van de rijksoverheid naar gemeenten werd overgeheveld. Die decentralisatie van overheidstaken op het gebied van jeugd, werk en zorg ging gepaard met een budgettaire bezuiniging van soms meer dan dertig procent.
De uitdagingen zijn er de laatste jaren niet minder door geworden.
En een gemeente heeft nog veel meer taken – hieronder in cursief samengevat.

Wat doet de gemeenteraad?
De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan in de gemeente. De gemeenteraad geeft aan wat er in een gemeente moet gebeuren en ziet toe op het werk van de burgemeester en wethouders.
Een gemeenteraad wordt door de inwoners van een gemeente gekozen en bestaat uit 9 tot 45 raadsleden, afhankelijk van hoeveel inwoners een gemeente heeft; altijd een oneven aantal.
De taken van de gemeenteraad zijn grofweg in drieën op te delen: het vormen van de volksvertegenwoordiging, het stellen van kaders en het controleren van het College van burgemeester en wethouders.
De eerste taak is het vormen van de volksvertegenwoordiging.

Dit is een hele natuurlijke taak, omdat de gemeenteraad door de inwoners is gekozen. Toch brengt deze functie vaak lastige dilemma’s met zich mee; elk besluit kent voor- en tegenstanders en lang niet bij elke keuze kun je terugvallen op je verkiezingsprogramma en dus zal je nieuwe afwegingen moeten maken. 
De tweede taak is kaderstellen.

Dit houdt in dat de gemeenteraad op hoofdlijnen bepaalt wat er nodig is in een gemeente; aan huishoudhulp voor ouderen, parkeergarages of bijvoorbeeld aan sportvoorzieningen. Het college gaat hier vervolgens mee aan de slag, maar daarmee verdwijnt de verantwoordelijkheid van de gemeenteraad nog niet.
Hier komt namelijk de derde taak om de hoek kijken: de raad ziet erop toe of het College alle plannen die zij hebben aangenomen wel uitvoert en of deze naar behoren en binnen budget worden volbracht.

* Met dank aan https://www.raadsleden.nl/het-raadslid/wat-doet-de-gemeenteraad *

Nog net niet te laat

Met de raadsverkiezingen in het vooruitzicht zijn politieke partijen zijn nu druk bezig met het opstellen + bijpunten van hun verkiezingsprogramma’s en kandidatenlijsten. Voorsorteren, richting potentiële kiezers en… macht?
De meesten ronden die fase in oktober, uiterlijk november af. De interne discussie over punten en poppetjes is daarmee afgerond, vanaf dat moment gaat de energie richting verkiezingscampagne.

Bron: uitslag verkiezing beste verkiezingsposter raadsverkiezingen 2018
(https://vng.nl/artikelen/gr2018-beste-verkiezingsposter)

Lobbyen? Wat?

Voor iedere Nederlander die in een gemeente woont – wie niet – zijn deze periode en de daaropvolgende gemeenteraadsverkiezingen dus belangrijk. Zeker ook voor lokaal werkende stichtingen en verenigingen. Want wat komt er in verkiezingsprogramma’s te staan?

Waarschijnlijk niet dat -bijvoorbeeld- speciaal jouw bedreigde volkstuinvereniging moet blijven bestaan. Maar als alle organisaties op het gebied van natuur en milieu hun krachten bundelen en bijtijds van zich laten horen misschien wel dat de partij zich sterk wil maken voor –ook weer bijvoorbeeld- meer groen in de stad, natuur- en milieu-educatie, klimaatadaptatie, zelfwerkzame (oudere) bewoners. Dat zijn belangrijke onderwerpen om na de verkiezingen op terug te komen, in gesprek met de nieuwe raadsleden en wie weet, wethouder van deze partij.
Ook waar het gaat over de toekomst van jouw bedreigde volkstuinvereniging. Want wat betekenen die programmapunten in de praktijk?

Als (vrijwilligers-)organisatie moet je dus vooraf goed bepalen wat je kernboodschap is, juist met het oog op de komende raadsperiode. Zorg voor die krachtenbundeling met – om bij dit voorbeeld te blijven – verwante verenigingen om de boodschap breder, steviger neer te zetten. Stijg boven mogelijk oud zeer of frustratie uit, ga een constructieve dialoog met politici aan. Reik oplossingen aan, win-win voorstellen waar stad of dorp beter van worden.

Lobbyen? Hoe?

En dan input leveren aan de meest geschikte partijen, als betrokken inwoner maar ook als organisatie. Gericht of bijvoorbeeld tijdens themabijeenkomsten van partij of gemeente. Vergeet ‘online’ niet; veel partijen gebruiken Facebook en andere kanalen.
Maar ingezonden brieven of doortimmerd stuk op de opiniepagina van kranten kunnen ook doeltreffend zijn.
Lokaal of wie weet in een landelijke krant? Reken maar dat een bijdrage namens de Nederlandse Vereniging van Volkstuinverenigingen (die heet in het echt natuurlijk anders) in landelijke kranten opvalt. Wie weet ook bij redacties van radio en televisie, in dit voorbeeld bij een programma als Vroege Vogels.
Op die manier kan jouw thema met een omweg binnenkomen op lokale partijen.
Alweer!
Want die partijen zijn natuurlijk ook door jouw volkstuinvereniging benaderd met de uitnodiging voor een rondleiding op locatie.
En door de samenwerkende lokale natuurbeschermers, waar jouw vereniging bij hoort.
Allemaal met dezelfde boodschap – in verschillende bewoordingen.

Maar lobbyen… dat doen nette mensen toch niet?

Misschien nog goed om op te merken dat zuiver lobbyen niets te maken heeft met vriendjespolitiek of corruptie. Belangen behartigen, netwerken; niks mis mee, mits met geoorloofde middelen. Juist goede doelen moeten ervoor zorgen dat ze op het juiste moment op de juiste plaats met de juiste mensen praten want anders worden ze aan alle kanten gepasseerd. Ook op lokaal niveau.
Lobbyen is niet alleen leuk maar ook nodig.
Ook na de verkiezingen trouwens. Gewoon bijsturen en doorgaan.

Bron: https://www.universiteitleiden.nl/nieuws/2017/07/
de-lokale-lobby-en-haar-invloed-op-de-gemeenteraadsverkiezingen

De link met mijn werk

Goeie vraag; weet ik eigenlijk wel waarover ik het heb? Want ik ben helemaal toch geen lobbyist?
Dat klopt, ten dele. Stevige raakvlakken met mijn ervaring als communicatieadviseur op diverse plekken, en ook met mijn huidige werk als fondsenwerver voor prachtige plannen en projecten.
Maar inderdaad, officieel ben ik geen lobbyist.

Op internet is véél informatie te vinden, ik tip een paar zinnige bronnen:
* praktisch: op de website van het Platform Vrijwillige Inzet (Mensen Maken Nederland) staat een speciale lobby-pagina: https://www.nov.nl/koers+mee/lobby/default.aspx
Dat ‘NOV’ in de link staat voor (Vereniging) Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk.
– stichting Lobby Lokaal biedt onder meer een spreekuur en trainingen: https://www.stichtinglobbylokaal.nl
* literatuur: O.a. ‘Het Grote Lobbyboek – de ongeschreven regels van het spel’
door Erik van Venetië en Jaap Luikenaar
* bestuurlijk: de website https://findo.nl/ – Data Financiën Decentrale Overheden – biedt toegang tot
financiële informatie van alle Nederlandse gemeenten en provincies
+ mogelijkheid tot onderling vergelijken. De website zit nog wel in de bèta- = ontwikkelfase.

NOG MEER KANS OP SUCCES?

Als fondsenwerver help ik mooie plannen en zinvolle projecten graag verder!
Vragen, ideeën en uitdagingen zijn welkom, aarzel dus niet om contact op te nemen.
Bij voorbaat; graag gedaan :-).