Beeld Commutaal Den Haag

Fondsenwerving Den Haag

Voor verenigingen, stichtingen, not-for-profit initiatiefnemers verzorg ik de fondsenwerving om hun prachtige plannen en projecten te laten slagen. Fondsenwerving Den Haag omvat een breed scala aan financiële middelen en vergt ook daarom maatwerk; donaties van (vermogens-)fondsen, sponsorgelden, subsidie, particuliere giften. We hebben het impliciet ook over het verbreden van draagvlak voor uw plannen, steun, samenwerking, continuïteit.

Werkwijze fondsenwerving Den Haag

Als fondsenwerver ben ik de schakel tussen bevlogen plannenmakers, hun mooie initiatieven, enthousiaste vrijwilligers en die andere realiteit; geld. Want er is naast alle belangeloze inzet vaak ook geld nodig om het prachtige plan uit te voeren.
Wat mijn werk zoal inhoudt? Ik schrijf (mee aan) projectplannen, denk mee over begroting, dekkingsplan en de context, geef tips als communicatieprof èn fondsenwerver. Ik maak de voorselectie uit de ruim 2.000 Nederlandse fondsen en zorg voor het correct, bijtijds indienen + begeleiden van de aanvragen. Er zijn ook andere bronnen denkbaar, afhankelijk van uw project; denk aan partnerships, sponsoring, subsidies, het werven van giften en donaties. Ook daarmee help ik u graag verder!

Communicatieadviseur

Die krijgt u er gewoon bij hoor, die adviseur. Want dat ben en blijf ik. Ook als tekstschrijver of fondsenwerver koester ik de bredere blik. We zoeken gewoon naar de beste manieren om uw doel te bereiken. Volgens mij begint dat met een strategie en een plan van aanpak om de beschikbare energie en middelen zo goed mogelijk in te zetten. Ik zoek naar synergie, versnelling, meerwaarde. Naar 1 + 1 = 3.

En dan?

Na een geslaagde kennismaking volgt mijn offerte. Als fondsenwerver bereken ik een percentage van de ontvangen donaties. Bij die offerte treft u mijn algemene voorwaarden en een eventueel overzicht van de kosten van derden, zoals een vormgever, fotograaf of drukkerij. Op basis van de ondertekende offerte ga ik aan de slag!

Definitie fondsenwerving

Goed plan in de maak? Start snel met de fondsenwerving Den Haag. En neem bijtijds contact met mij op, vragen staat vrij. Ik doe graag goed werk voor goed werk!