Beeld Commutaal Den Haag

Fondsenwerving voor plannen en projecten

Voor verenigingen, stichtingen, not-for-profit initiatiefnemers verzorg ik de fondsenwerving om hun prachtige plannen en projecten te laten slagen. Fondsenwerving omvat een breed scala aan financiële middelen en vergt ook daarom maatwerk; donaties van (vermogens-)fondsen, sponsorgelden, subsidie, particuliere giften. Bij de juiste aanpak gaat het ook over het verbreden van draagvlak voor uw plannen, over meer steun, samenwerking en continuïteit.

Werkwijze Commutaal = Livia de Metz

Als erkend fondsenwerver ben ik de schakel tussen bevlogen plannenmakers, hun mooie initiatieven, enthousiaste vrijwilligers en die andere realiteit; geld. Want er is naast alle belangeloze inzet vaak ook geld nodig om het prachtige plan uit te voeren.
Wat mijn werk zoal inhoudt? Ik schrijf (mee aan) projectplannen, denk mee over begroting, dekkingsplan en de context, geef tips als communicatieprof èn fondsenwerver. Ik maak de voorselectie uit de ruim 2.000 Nederlandse fondsen en zorg voor het correct, bijtijds indienen + begeleiden van de aanvragen.
En heeft u al gedacht aan partnerships, sponsoring, subsidies, het werven van giften en donaties? We zoeken gewoon naar de beste manieren om uw doel te bereiken en resultaten te borgen. Volgens mij begint dat met analyse, strategie en een plan van aanpak om de beschikbare energie en middelen zo goed mogelijk in te zetten. In nauw overleg en samenwerking met u als opdrachtgever. Ik koers op synergie, versnelling, meerwaarde. Een goed plan heeft geen tijd te verliezen.

Communicatieadviseur en tekstschrijver inbegrepen

Ja, die krijgt u gewoon bij die fondsenwerver. Ik ben en blijf namelijk ook gelouterd tekstschrijver en communicatieadviseur. Dat betekent dus overzicht, inzicht, synergie. Ik werk met vlotte pen en bredere blik op onze samenleving, andere belangen, doel- en publieksgroepen, mediagebruik – en op onze toekomst. Om maar wat te noemen.

En dan?

Na een geslaagde kennismaking volgt mijn offerte met mijn algemene voorwaarden en een eventueel overzicht van de kosten van derden, zoals een vormgever, fotograaf of drukkerij. Op basis van de ondertekende offerte ga ik aan de slag!

Goed plan in de maak? Fondsenwerving kent lange trajecten dus neem bijtijds contact met mij op, vragen staat vrij. Ik doe graag goed werk voor goed werk!