Beeld Commutaal Den Haag

Weer ’s geblogd, voor Den Haag Direct

IMG_9223_2
Massale lofzang voor instigator Ralph van Hessen (links, met John Fentener van Vlissingen) onder leiding van Ali B. en Brownie B.

Moois en meer – 10 jaar Big Improvement Day