Links en colofon

Ik werk in voorkomende gevallen hecht samen met vertrouwde, kundige mede-professionals. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om vormgevers, websitebouwers, fotografen, drukkers, social mediaspecialisten. Dat is meer dan leuk; we bundelen onze expertise om opdrachtgevers optimaal van dienst te kunnen zijn.

Op mijn vakgebied ben ik lid van de volgende netwerken:

  • De Communicatiewinkel De Communicatiewinkel – een netwerk van zelfstandige communicatieprofessionals op seniorniveau. Toelating na toetsing en op referentie. We kunnen met vragen bij elkaar terecht en reflecteren op ons doen en laten door middel van collegiale intervisie. De Communicatiewinkel is een sociaal expertisenetwerk, waarvan steeds meer opdrachtgevers dankbaar gebruikmaken.
  • Logeion – beroepsorganisatie voor communicatieprofessionals.
  • De Haagse Communicatiekring – voor professionals in de vakgebieden marketing, communicatie en creatie, in het bedrijfsleven en bij de overheid.

Colofon

Tekst: Livia de Metz
Website: Lowtone

Plaats een reactie